Centrum serwisowe Xiaomi Mi

Aby usprawnić działania pomocy technicznej i lepiej służyć Ci pomocą, korzystamy z systemu ticketów/biletów pomocy technicznej. Każde żądanie pomocy technicznej ma przypisany unikalny numer biletu, którego można użyć do śledzenia postępów i odpowiedzi online. W celach informacyjnych udostępniamy pełne archiwa i historię wszystkich wniosków o wsparcie. Do przesłania zgłoszenia wymagany jest prawidłowy adres e-mail.